Īstenojot projektu, izbūvēts viesu nams

ĪSTENOJOT PROJEKTU, IZBŪVĒTS VIESU NAMS

2018. gada  novembrī ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.1 “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” rīcības “Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai” ietvaros ir īstenots projekts  nr.2017/AL25/2/A019.21.01/2 “Viesu nama izbūve”. 

Projekta ietvaros ir izbūvēts viesu nams Līčos, īpašumā “Sidrabozoli”. Projekta mērķis ir tūrisma infrastruktūras – viesu mājas izbūve jaunu pakalpojumu radīšanai un esošo kvalitātes uzlabošanai. Izbūvētajā viesu namā plānots iznomāt telpas, organizēt daudzveidīgas tematiskās nodarbības, pasākumus izglītojošu seminārus, kā arī nodrošināt viesu izmitināšanu, veicināt sadarbību ar vietējiem uzņēmējiem, amatniekiem, lauksaimniekiem. Viesu nams atrodas pie Mazās Juglas un tā apkārtnē iespējama dabas baudīšana, aktīvā atpūta. 

Projekta īstenotājs SIA “Sidrabozoli”.