Īstenots projekts “Stāvairēšanas (SUP) pakalpojuma izveide”.

2019. gada aprīlī ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.1 “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” rīcības “Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai” ietvaros ir īstenots projekts nr. 18-04-AL25-A019.2101-000004 “Stāvairēšanas (SUP) pakalpojuma izveide”.

Projekta ietvaros ir  iegādāti 5 stāvairēšanas (SUP) dēļu komplekti, airi un dažāda izmēra drošības vestes.  Inventāru ir iespējams īrēt  viesu namā “Sidrabozoli”, Līčos  (Mazās Juglas krastā).

Svētdien 28.aprīlī no plkst. 10.00 līdz 11.00 viesu namā “Sidrabozoli” (Poldera iela 10, Līči, Stopiņu nov.)  projekta atklāšanas pasākums – būs iespēja dalībniekiem izmēģināt braukšanu ar stāvairēšanas dēļiem.

Projekta īstenotājs SIA “Sidrabozoli”.